Komentarze


Na stronie zamowienia.com nie było nigdy żadnych komentarzy, jednak strona zamowienia.com zaistniała jako odrębny byt. Na razie tylko w tekście Harłukowicza w Gazecie Wyborczej. A to już wymaga komentarza.
Pełny tekst z Gazety Wyborczej
Odniesienie się do tekstu Harłukowicza

No i jest w Gazecie Wyborczej kolejny tekst Harłukowicza. Tym razem Harłukowicz kłamie.
Pełny tekst z Gazety Wyborczej
Odniesienie się do tekstu Harłukowicza

Teksty Harłukowicza wprowadzaja w błąd, co do kształtu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec czego krótki poradnik.
Krótki Poradnik procedury zamówienia publicznego czyli o zachowaniu się w przypadku złożenia oświadczenie z art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – „ustawa Pzp”)o podleganiu wyłączeniu z postępowania.