www.sejm.gov.pl
Niniejszy portal nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego.
www.uzp.gov.pl

Ostatni tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164.

Zmiany, od ogłoszenia tekstu jednolitego, ukazały się w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 oraz 2260.


Załączniki: