Publikacje do pobrania


Okładka książki 'Zamówienia publiczne w praktyce' Wydawnictwo SYGMA, Wrocław 2003 (stron 154, ISBN 83-85673-05-9; 978-83-85673-05-7)

      Książka Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta - wybitnych ekspertów z zakresu zamówień publicznych -jest przykładem dobrego połączenia teorii i praktyki. Z jednej strony - książka ma walory poradnika, czytelny) układ i jest adresowana do praktyków, z drugiej - pozwala na zapoznanie się z prawnymi zawiłościami zamówień publicznych, które nakładają na decydentów szczególną, osobistą odpowiedzialność za prawidłom przebieg postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie przeprowadzone z naruszeniem prawa oznacza nieważność zawartej umowy oraz poważne konsekwencje podatkowe zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców.
      Nieprzypadkowo książka powstała na kanwie współpracy w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
      Począwszy od 1 stycznia 2003 r. obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych są objęte - bez względu na formę i rodzaj własności - wszystkie podmioty gospodarcze, jeśli zamówienie choćby w części związane jest z użytecznością publiczną - w tym produkcją. transportem tub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, a także transportem publicznym, obsługą sieci telekomunikacyjnych, zarządzaniem lotniskami, portami lotniczymi.
      Tej książki nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów i prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień publicznych zarówno tych, które udzielają zamówień, jak i tych, które je przyjmują.
Sławomir Najniger
Książkę można przeczytać w całości w serwisie Książki Google oraz w Google Play.

Załączniki:
Rozmiar: 958.46 KB Zamówienia publiczne w praktyce
Pokaż wszystkie publikacje


 
zamowienia@spamtrap.ovh