Publikacje do pobrania


Okładka książki 'Zamówienia publiczne - Poradnik' Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2003 (stron 141, ISBN 83-917763-0-1; 978-83-917763-0-8)
  • Poradnik ułatwi Państwu poruszanie się po rynku oferentów. Wolnorynkowy charakter naszej gospodarki stwarza różnorodność ofert oraz nieograniczony dostęp do towarów i usług. Wymaga to ustanowienia jednolitych reguł i zasad prowadzenia postępowania w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej. Nazywa się to procedurą zamówienia.
  • Poradnik jest adresowany do wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy oraz pozostałych dla stworzenia własnych procedur postępowania, racjonalizujących wydatki firmy. Racjonalne dysponowanie środkami finansowymi zawsze umożliwia uzyskanie towarów i usług w ilościach oraz wartościach przewidzianych w  zatwierdzonym planie gospodarczym jednostki.
  • W przeważającej większości krajów w tym także w Polsce procedura zamówienia jest dla określonych podmiotów obowiązkowa i unormowana ustawowo. Stosowanie procedur wskazane jest także przez pozostałe podmioty. Przemawia za tym nie tylko racjonalność i przejrzystość wydatkowania środków finansowych, lecz także niewątpliwa możliwość zaliczenia ich do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Wejście Polski do obszaru krajów Unii Europejskiej wymaga wielu zmian naszego ustawodawstwa, także w zakresie zamówień publicznych. Poprzez metodologiczne ujęcie procedury zamówienia, została zachowana uniwersalność książki niezależnie od koniecznych i zapowiadanych w tym zakresie zmian prawa.
      Poradnik Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta jest książką, której nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów, prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień, jak i tych, którzy je przyjmują.  


Załączniki:
Rozmiar: 1 016.18 KB Zamówienia publiczne - poradnik
Pokaż wszystkie publikacje


 
zamowienia@spamtrap.ovh