Szczegóły postępowania CPiS/2020/0410

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej, Pracowni fizycznej oraz laptopów dla Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej.

Główny kod CPV: 39162000-5

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12

Część nr: 1 Wyposażenie - część 1

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – stół przyścienny (2 szt.) oraz taboret specjalistyczny obrotowy (16 szt.)

Część nr: 2 Wyposażenie - część 2

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia meblowego Pracowni biologicznej – biurko (2 szt.), fotel (2 szt.), stół (64 szt.), krzesło (64 szt.), szafa na odczynniki (2 szt.), tablica (2 szt.) oraz Pracowni fizycznej – biurko (1 szt.), fotel (1 szt.), stół (22 szt.), krzesło (22 szt.), tablica (2 szt.).

Część nr: 3 Wyposażenie - część 3

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia meblowego Pracowni biologicznej – szafa oszklona (2 szt.), szafa (2 szt.).

Część nr: 4 Wyposażenie - część 4

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – Mikroskop (32 szt.), Mikroskop USB (2 szt.), szkiełka podstawowe i szkiełka nakrywkowe do wykonania preparatów mikroskopowych - 5 opakowań (10 szt.), lampa biurkowa LED z lupą (2 szt.).

Część nr: 5 Wyposażenie - część 5

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – stół demonstracyjny (2 szt.), papierki paski wskaźnikowe 0-14 (10 kpl.), szkielet człowieka na statywie (1 kpl.), model czaszki (1 kpl.), model układu trawiennego (1 kpl.), mózg (1 kpl.), tors z głową naturalnej wielkości (1 kpl.), serce – model serca naturalnych rozmiarów 2 częściowy (1 kpl.), szkielet karpia (1 kpl.), szkielet ropuchy (1 kpl.), szkielet węża (1 kpl.), szkielet jaszczurki (1 kpl.), szkielet gołębia (1 kpl.), szkielet psa (1 kpl.), cykl rozwoju żaby (8 kpl.), model DNA (1 kpl.), model zęba (1 kpl.), ewolucyjny model do nauki (1 kpl.), zestaw narzędzi preparacyjnych (16 kpl.), komplet szkła laboratoryjnego (20 kpl.), Uniwersalny fartuch (32 kpl.), model miednicy kobiety w ciąży (1 kpl.), model mózgu ludzkiego, podstawowy (1 kpl.), model mózgu ludzkiego z zaznaczonymi płatami (1 kpl.), model serca ludzkiego (1 kpl.), model budowy serca człowieka i naczyń zmienionych chorobowo (1 kpl.), model płuc, krtani i serca, na tablicy (1 kpl.), model ucha ludzkiego (1 kpl.), model żołądka człowieka (1 kpl.), model nerki ludzkiej (1 kpl.), model elastyczny kręgosłupa ludzkiego (1 kpl.), tkanki człowieka zdrowe, cz. I (10 kpl.), tkanki człowieka zdrowe (16 kpl.), tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo (16 kpl.), budowa człowieka, organy i tkanki, zestaw (2 kpl.), zestaw 16 modeli zębów na tablicy (1 kpl.), zestaw kręgów (1 kpl.), rozwój prenatalny człowieka (1 kpl.), ruchomy model stawu kolanowego (1 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej - komplet: prąd elektryczny (1 kpl.), zestaw uczniowski z elektrostatyki (4 kpl.), elektrostatyka (1 kpl.), maszyna elektrostatyczna (1 kpl.), generator van der Graaffa (1 kpl.), Elektromagnes (8 kpl.), Zestaw do demonstracji pola magnetycznego (1 kpl.), Reguła Lenza (2 kpl.), magnesy neodymowe (2 kpl.), Elektroliza (2 kpl.), ogniwo Volty (2 kpl.), model silnika (1 kpl.), lustro półprzepuszczalne (2 kpl.), zwierciadła wklęsłe (1 kpl.), tor powietrzny (1 kpl.), zestaw demonstracyjny do mechaniki (1 kpl.), Prawo Archimedesa (1 kpl.), równia pochyła z krążkiem (3 kpl.).

Część nr: 6 Wyposażenie - część 6

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką (8 kpl.), zlewki miarowe (40 szt.), zestaw odczynników (2 kpl.), kiełkowanie, nasiona rośliny dwuliściennej, model reliefowy (1 kpl.), kiełkowanie, nasiona rośliny jednoliściennej, model reliefowy (1 kpl.), model kwiatu (1 kpl.), biologia, 25 preparatów mikroskopowych (16 kpl.), świat roślin jednoliściennych (2 kpl.), świat roślin dwuliściennych (2 kpl.), budowa i rozwój tasiemca uzbrojonego (1 kpl.), budowa i cykl życiowy muchy (1 kpl.), budowa i cykl życiowy jedwabnika (1 kpl.), budowa i cykl życiowy pszczoły (1 kpl.), budowa i cykl życiowy komara (1 kpl.), cykl życiowy pszczoły miodnej i produkty pszczele (9 kpl.), cykl życiowy jedwabnika (9 kpl.), rozwój żaby (9 kpl.), suszarka do probówek (2 kpl.), zestaw lup na podstawce (2 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej – Zestaw uczniowski do magnetyzmu (8 kpl.), Zestaw optyka geometryczna magnetyczna (1 kpl.), luksomierz (1 kpl.), ława optyczna (1 kpl.).

Część nr: 7 Wyposażenie - część 7

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – symulacja wypadnięcia jądra galaretowatego (1 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej – przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl.), doświadczenie Younga (2 kpl.), polaryzatory (3 kpl.), zasada zachowania momentu pędu (1 kpl.).

Część nr: 8 Wyposażenie - część 8

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – zestaw do optyki falowej (1 kpl.).

Część nr: 9 Wyposażenie - część 9

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – Ferrofluid (1 kpl.).

Część nr: 10 Wyposażenie - część 10

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – Sekrety elektroniki (1 kpl.)

Część nr: 11 Wyposażenie - część 11

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – Struktura błony komórkowej (1 kpl.).

Część nr: 12 Laptop

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100-6

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (część 1-11): Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (część 12): Cena - 60%; Zainstalowana pamięć RAM - 15%; Zainstalowany dysk SSD - 15%; Okres gwarancji - 10%

Termin i miejsce składania ofert: 27 maja 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 18 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 540734-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh